Trang chủ - Cách đăng ký dự thi - Địa điểm dự thi - Hỏi & Đáp - Liên hệ - SWS Website
Tìm hiểu thêm về NAT-TEST  -  Tài liệu tham khảo  -  日本語 NAT-TEST Main Website

  Liên hệ
Đơn vị tổ chức thi : Công ty TNHH GIẢI PHÁP SÓNG NAM
Địa chỉ : 6 Sông Đà, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
Tel : 028.3547.2848
Fax : 028.3547.2849
Email : nat.test@sws.com.vn; nat.test@yahoo.com
SWS Website : http://www.sws.com.vn/
Hồ Chí Minh Site 1 Website : http://www.nat-test.com/hochiminh/
Phụ trách tổ chức thi NAT-TEST : 0914.527.677 (Nguyễn Sơn)

  Bản đồ vị trí công ty TNHH Giải Pháp Sóng Nam
- Trở lại đầu trang - Trở lại trang trước -

The Japanese Language NAT-TEST
The Japanese Language NAT-TEST is designed, organized, and administered by
Senmon Kyouiku Phublishing Co,. Ltd.
Senmon Kyouiku Publishing Co., Ltd., Japanese Language NAT-TEST Steering Committee
Address: 5F, 2-14-1 Shimo-ochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-0033 JAPAN
TEL: (+81)-3-3565-3071, FAX: (+81)-03-3565-3441, Website: http://www.nat-test.com

Công ty TNHH GIẢI PHÁP SÓNG NAM
Website: http://www.nat-test.com/hochiminh/
Email: nat.test@sws.com.vn; nat.test@yahoo.com
Phụ trách tổ chức thi NAT-TEST: 0914.527.677 (Nguyễn Sơn)
Địa chỉ: 6 Sông Đà, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM, Tel: 028.3547.2848, Fax: 028.3547.2849