Trang chủ (HCM Site 1) Cách đăng ký dự thi Địa điểm dự thi Kết quả thi
Tìm hiểu thêm về NAT-TEST Hỏi & Đáp Liên hệ Tài liệu tham khảo
日本人の方はこちらへ 日本語 NAT-TEST Main Website Cty Giải Pháp Sóng Nam

  Mục lục "Trang chủ"
Thông tin cập nhật mới nhất!
Lịch thi năm 2019
Lịch nhận hồ sơ đăng ký dự thi năm 2019
Địa điểm nhận đăng ký dự thi
Thời gian nhận đăng ký dự thi

  Thông tin cập nhật mới nhất!
Hiện nay ban tổ chức thi NAT-TEST đã công bố kết Kết quả của kỳ thi ngày 25.08.2019 tại trang http://www.nat-test.com/contents/result/result-id19-4.html nhưng thường ngay sau khi đăng thì sẽ có quá nhiều người đăng nhập, vì vậy khả năng sẽ bị quá tải và rất khó để xem được kết quả. Công ty đã đăng kết quả của kỳ thi ngày 25.08.2019 (file PDF) tại trang này. Thí sinh có thể bấm vào phần kết quả của kỳ thi ngày 25.08.2019 (file PDF) này là có thể xem được kết quả của kỳ thi ngày 25.08.2019.
Chúc thí sinh có kết quả như ý muốn.

Công ty bắt đầu gởi mail thông báo Kết quả của kỳ thi ngày 25.08.2019 cho thí sinh. Thí sinh đọc kỹ nội dung trong Email khi nhận được. Thông tin kết quả kỳ thi ngày 25.08.2019 (đợt 4 năm 2019) tại trang http://www.nat-test.com/contents/result/result-id19-4.html. Tại thời điểm này chỉ biết được đậu hoặc không đậu thôi, không biết được điểm thi của thí sinh. Nếu thí sinh có số báo danh trong trang kết quả trên là đã thi đậu còn không có là thi không đậu. Thí sinh có thể tham khảo điểm đậu hoặc kết quả của các đợt thi trước tại trang Kết quả thi. Điểm đậu kỳ thi ngày 25.08.2019 (đợt 4 năm 2019) là:

2Q: 99 điểm
3Q: 89 điểm
4Q: 95 điểm
5Q: 95 điểm

Công ty đã nhận được "Chứng chỉ" và "Bảng điểm" của kỳ thi ngày 16.06.2019 rồi. Thí sinh theo hướng dẫn trong mail của công ty đã gởi cho thí sinh để nhận "Chứng chỉ" và "Bảng điểm".
Lưu ý: Theo quy định của ban tổ chức thi NAT-TEST bên Nhật, công ty sẽ lưu "Chứng chỉ" và "Bảng điểm" đến ngày thi của 03 kỳ thi sau kể từ ngày thí sinh dự thi. Sau đó công ty không lưu trữ và sẽ gởi trả lại cho ban tổ chức thi NAT-TEST bên Nhật. Thí sinh có thể tham khảo hạn chót nhận "Chứng chỉ" và "Bảng điểm" tại trang "Lịch nhận "Chứng chỉ" và "Bảng điểm" .

Công ty đã nhận được thông tin về việc thay đổi sử dụng bút bi màu đen để điền "Số báo danh" và "Họ tên" của ban tổ chức thi NAT-TEST bên Nhật gởi. Bắt đầu từ kỳ thi ngày 16.06.2019 (đợt 03 năm 2019) sẽ không sử dụng bút bi màu đen để điền "Số báo danh" và "Họ tên" nữa. Vì vậy thí sinh không cần chuẩn bị bút bi màu đen nữa, mà chỉ cần sử dụng bút chì màu đen (tốt nhất là loại B hoăc 2B) để điền "Số báo danh", "Họ tên" và "Phần tô trả lợi trắc nghiệm" là được.

- Trở lại đầu trang - Trở lại trang trước -
  Lịch thi năm 2019
Ngày thi Hạn cuối đăng ký Kết quả thi
Đợt 01 17/02/2019 (Chủ nhật) 18/01/2019
(Thứ sáu)
03 tuần
kể từ ngày thi
thi buổi sáng thi buổi chiều
Đợt 02 07/04/2019 (Chủ nhật) 08/03/2019
(Thứ sáu)
thi buổi sáng thi buổi chiều
Đợt 03 16/06/2019 (Chủ nhật) 17/05/2019
(Thứ sáu)
thi buổi sáng thi buổi chiều
Đợt 04 25/08/2019 (Chủ nhật) 26/07/2019
(Thứ sáu)
thi buổi sáng thi buổi chiều
Đợt 05 20/10/2019 (Chủ nhật) 20/09/2019
(Thứ sáu)
thi buổi sáng thi buổi chiều
Đợt 06 08/12/2019 (Chủ nhật) 08/11/2019
(Thứ sáu)
thi buổi sáng thi buổi chiều
Lưu ý:
1) Đợt 2, đợt 4đợt 6 không tổ chức thi 1Q (tương đương với N1 của JLPT).
2) 1Q là cấp cao nhất và khó nhất, 5Q là cấp thấp nhất và dễ nhất.
3) Ngày thi và hạn cuối nộp hồ sơ có thể thay đổi, trường hợp có thay đổi sẽ được thông báo.
4) Thí sinh có thể thi được 2 cấp cùng trong ngày thi:
         - Buổi sáng thi 5Q, buổi chiều thi 4Q
         - Buổi sáng thi 3Q, buổi chiều thi 4Q
         - Buổi sáng thi 3Q, buổi chiều thi 2Q
- Trở lại đầu trang - Trở lại trang trước -
  Lịch nhận hồ sơ đăng ký dự thi năm 2019
Công ty sẽ nhận hồ sơ đăng ký dự thi các đợt thi "Kỳ thi tiếng Nhật NAT-TEST" (sau này sẽ gọi tắt là "NAT-TEST") theo lịch như sau. Thí sinh theo hướng dẫn trong trang "Cách đăng ký dự thi" để đăng ký dự thi qua Email hoặc trực tiếp tại công ty. Lệ phí thi là 700.000 đồng/cấp.
Ngày thi
(đợt thi)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ
đăng ký dự thi tại công ty
Hạn cuối nhận
hồ sơ đăng ký dự thi
17/02/2019
(đợt 01 năm 2019)
10/12/2018 (Thứ hai)
18/01/2019 (Thứ sáu)
07/04/2019
(đợt 02 năm 2019)
18/02/2019 (Thứ hai)
08/03/2019 (Thứ sáu)
16/06/2019
(đợt 03 năm 2019))
08/04/2019 (Thứ hai))
17/05/2019 (Thứ sáu))
25/08/2019
(đợt 04 năm 2019)
17/06/2019 (Thứ hai)
26/07/2019 (Thứ sáu)
20/10/2019
(đợt 05 năm 2019)
26/08/2018 (Thứ hai)
20/09/2019 (Thứ sáu)
08/12/2019
(đợt 06 năm 2019)
21/10/2019 (Thứ hai)
08/11/2019 (Thứ sáu)
Lưu ý: Đợt 2, đợt 4đợt 6 không tổ chức thi 1Q (tương đương với N1 của JLPT).
- Trở lại đầu trang - Trở lại trang trước -
  Địa điểm nhận đăng ký dự thi
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SÓNG NAM
Địa chỉ : 32 Nguyễn Văn Mại, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
Website : http://www.nat-test.com/hochiminh/
Email : nat.test@sws.com.vn; nat.test@yahoo.com
- Trở lại đầu trang - Trở lại trang trước -
   Thời gian nhận đăng ký dự thi
Ngày nhận đăng ký dự thi :Đến ngày hạn cuối của các đợt thi
(công ty không làm việc vào ngày thứ bảy và chủ nhật)
Thời gian nhận đăng ký dự thi : Từ 09:00 - 17:00
- Trở lại đầu trang - Trở lại trang trước -

The Japanese Language NAT-TEST
The Japanese Language NAT-TEST is designed, organized, and administered by
Senmon Kyouiku Phublishing Co,. Ltd.
Senmon Kyouiku Publishing Co., Ltd., Japanese Language NAT-TEST Steering Committee
Address: 5F, 2-14-1 Shimo-ochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-0033 JAPAN
TEL: (+81)-3-3565-3071, FAX: (+81)-03-3565-3441, Website: http://www.nat-test.com

Công ty TNHH GIẢI PHÁP SÓNG NAM
Email: nat.test@sws.com.vn; nat.test@yahoo.com
Địa chỉ: 32 Nguyễn Văn Mại, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM
Quản lý Hội trường thi HCM Site 1: 0914.527.677 (Nguyễn Sơn)
Website Hội trường thi NAT-TEST (HCM Site 1): http://www.nat-test.com/hochiminh/