Trang chủ (HCM Site 1) Cách đăng ký dự thi Địa điểm dự thi Kết quả thi
Tìm hiểu thêm về NAT-TEST Hỏi & Đáp Liên hệ Tài liệu tham khảo
日本人の方はこちらへ 日本語 NAT-TEST Main Website Cty Giải Pháp Sóng Nam

  Mục lục trang "Kết quả thi"
Kết quả kỳ thi mới nhất!
Lịch nhận "Chứng chỉ" và "Bảng điểm"
Kết quả của các kỳ thi trước
Điểm đậu của các kỳ thi trước
Số thí sinh đăng ký dự thi và tỷ lệ thi đậu
Tài liệu thống kê của các kỳ thi trước

  Kết quả kỳ thi mới nhất!
Hiện nay ban tổ chức thi NAT-TEST đã công bố kết Kết quả của kỳ thi ngày 25.08.2019 tại trang http://www.nat-test.com/contents/result/result-id19-4.html nhưng thường ngay sau khi đăng thì sẽ có quá nhiều người đăng nhập, vì vậy khả năng sẽ bị quá tải và rất khó để xem được kết quả. Công ty đã đăng kết quả của kỳ thi ngày 25.08.2019 (file PDF) tại trang này. Thí sinh có thể bấm vào phần kết quả của kỳ thi ngày 25.08.2019 (file PDF) này là có thể xem được kết quả của kỳ thi ngày 25.08.2019.
Chúc thí sinh có kết quả như ý muốn.

Ban tổ chức thi NAT-TEST bên Nhật đã công bố "Kết quả của kỳ thi ngày 25.08.2019" rồi. Thí sinh có thể vào trang "http://www.nat-test.com/contents/result/result-id19-4.html" để xem. Tại thời điểm này chỉ biết được đậu hoặc không đậu thôi, không biết được điểm thi của thí sinh. Nếu thí sinh có số báo danh trong trang kết quả trên là "đã thi đậu" còn không có là "thi không đậu". Điểm đậu kỳ thi ngày 25.08.2019 (đợt 4 năm 2019) là:

2Q: 99 điểm
3Q: 89 điểm
4Q: 95 điểm
5Q: 95 điểm

- Trở lại đầu trang - Trở lại trang trước -
  Lịch nhận "Chứng chỉ" và "Bảng điểm
Đã có "Chứng chỉ" và "Bảng điểm" của các kỳ thi trong bảng dưới đây. Đối với thí sinh đã đậu sẽ có "Chứng chỉ" và "Bảng điểm" và thí sinh không đậu sẽ có "Bảng điểm". Các thí sinh có thể đến công ty (địa chỉ: 32 Nguyễn Văn Mại, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM) từ ngày có thông báo để nhận "Chứng chỉ" và "Bảng điểm".
Theo chỉ thị (quy định) của "Ban tổ chức NAT-TEST", công ty chỉ lưu "Chứng chỉ" và "Bảng điểm" của các kỳ thi đến ngày thi của 03 đợt thi sau, sau đó công ty không lưu trữ và sẽ gởi trả lại cho "Ban tổ chức NAT-TEST".

Ngày thi
(đợt thi)
Ngày bắt đầu phát
"Chứng chỉ" và "Bảng điểm"
Hạn cuối ngày lưu tại công ty
16/06/2019
(đợt 03 năm 2019)
15/07/2019 (Thứ hai) 08/12/2019 (Chủ nhật)
07/04/2019
(đợt 02 năm 2019)
02/05/2019 (Thứ năm) 20/10/2019 (Chủ nhật)
17/02/2019
(đợt 01 năm 2019)
13/03/2019 (Thứ tư) 25/08/2019 (Chủ nhật)
- Trở lại đầu trang - Trở lại trang trước -
  Kết quả của các kỳ thi trước
Thí sinh có thể xem kết quả của các kỳ thi trước tại trang Kết quả thi (tiếng Nhật) của Senmon Kyouiku Publishing Co., Ltd.. Thí sinh có thể bấm vào bản đường Link dưới đây để Link trực tiếp đến trang kết quả của các kỳ thi trước.

Năm 2019 Đợt 01 Đợt 02 Đợt 03 Đợt 04 - -
Năm 2018 Đợt 01 Đợt 02 Đợt 03 Đợt 04 Đợt 05 Đợt 06
Năm 2017 Đợt 01 Đợt 02 Đợt 03 Đợt 04 Đợt 05 Đợt 06
Năm 2016 Đợt 01 Đợt 02 Đợt 03 Đợt 04 Đợt 05 Đợt 06
Năm 2015 Đợt 01 Đợt 02 Đợt 03 Đợt 04 Đợt 05 Đợt 06
Năm 2014 Đợt 01 Đợt 02 Đợt 03 Đợt 04 Đợt 05 Đợt 06
Năm 2013 Đợt 01 Đợt 02 Đợt 03 Đợt 04 Đợt 05 Đợt 06
Năm 2012 Đợt 01 Đợt 02 Đợt 03 Đợt 04 Đợt 05 Đợt 06
Năm 2011 Đợt 01 Đợt 02 Đợt 03 Đợt 04 Đợt 05 Đợt 06
Năm 2010 Đợt 01 Đợt 02 Đợt 03 Đợt 04 - -
Năm 2009 - - Đợt 03 Đợt 04 - -
- Trở lại đầu trang - Trở lại trang trước -
  Điểm đậu của các kỳ thi trước
Thí sinh có thể xem điểm đậu của các kỳ thi trước tại trang Kết quả thi (Điểm đậu) (tiếng Nhật) của Senmon Kyouiku Publishing Co., Ltd.. Thông tin điểm đậu của các kỳ thi trước dưới đây đã tham khảo tại trang trên.

Đợt thi 1Q 2Q 3Q 4Q 5Q
Đợt 04 năm 2019 - 99 89 95 95
Đợt 03 năm 2019 111 99 95 97 85
Đợt 02 năm 2019 - 104 93 96 94
Đợt 01 năm 2019 109 102 90 95 88
Đợt 06 năm 2018 113 101 85 95 91
Đợt 05 năm 2018 116 105 95 102 91
Đợt 04 năm 2018 - - 94 97 77
Đợt 03 năm 2018 104 92 86 98 82
Đợt 02 năm 2018 - - 101 104 103
Đợt 01 năm 2018 117 97 105 98 83
Đợt 06 năm 2017 - - 106 104 96
Đợt 05 năm 2017 120 114 101 106 92
Đợt 04 năm 2017 - - 95 86 80
Đợt 03 năm 2017 108 105 91 92 80
Đợt 02 năm 2017 - - 105 93 84
Đợt 01 năm 2017 110 105 104 89 80
Đợt 06 năm 2016 - - 102 90 83
Đợt 05 năm 2016 107 98 106 105 93
Đợt 04 năm 2016 - - 101 100 80
Đợt 03 năm 2016 115 102 100 94 90
Đợt 02 năm 2016 - - 104 99 81
Đợt 01 năm 2016 128 105 91 96 80
Đợt 06 năm 2015 - - 98 92 90
Đợt 05 năm 2015 117 105 90 93 90
Đợt 04 năm 2015 - - 101 95 90
Đợt 03 năm 2015 115 102 94 90 97
Đợt 02 năm 2015 - - 99 94 90
Đợt 01 năm 2015 111 101 99 90 90
Đợt 06 năm 2014 - - 110 90 90
Đợt 05 năm 2014 110 109 97 90 90
Đợt 04 năm 2014 - - 93 90 90
Đợt 03 năm 2014 114 95 104 90 80
Đợt 02 năm 2014 - - 104 90 96
Đợt 01 năm 2014 131 108 99 90 96
- Trở lại đầu trang - Trở lại trang trước -
  Số thí sinh đăng ký dự thi và tỷ lệ thi đậu
Bản thống kê dước đây là số thí sinh đăng ký dự thi và tỷ lệ thi đậu của các kỳ thi trước đã tham khảo trong tài liệu thống kế trong trang Kết quả thi (Tài liệu thống kê). Phần chữ màu đỏ là tỷ lệ thí sinh thi đậu tại HCM Site 1 (hội trường thi thứ 1 tại TP.HCM).

Cấp độ 1Q 2Q 3Q 4Q 5Q
Đợt 03
năm 2019
Số thí sinh dự thi 135 584 2,212 7,373 11,611
Số thí sinh thi đậu 56 243 1,011 2,586 6,770
Tỷ lệ thi đậu
(HCM Site 1)
41,5%
(37,5%)
41,6%
(50,0%)
45,7%
(44,4%)
35,1%
(45,7%)
58,3%
(70,5%)
Đợt 02
năm 2019
Số thí sinh dự thi - 539 2,122 7,757 10,132
Số thí sinh thi đậu - 230 917 3,125 5,174
Tỷ lệ thi đậu
(HCM Site 1)
- 42,7%
(35,7%)
43,2%
(42,4%)
40,3%
(48,9%)
51,1%
(71,2%)
Đợt 01
năm 2019
Số thí sinh dự thi 93 551 1,983 7,421 13,424
Số thí sinh thi đậu 35 239 920 2,980 7,768
Tỷ lệ thi đậu
(HCM Site 1)
37,6%
(71,4%)
43,4%
(20,7%)
46,4%
(43,3%)
41,2%
(47,9%)
57,3%
(70,0%)
Đợt 06
năm 2018
Số thí sinh dự thi 83 433 1,699 4,462 11,127
Số thí sinh thi đậu 19 160 714 2,063 8,934
Tỷ lệ thi đậu
(HCM Site 1)
22,9%
(22,2%)
37,0%
(26,3%)
42,0%
(43,9%)
46,2%
(54,2%)
53,7%
(78,4%)
Đợt 05
năm 2018
Số thí sinh dự thi 107 538 1,074 21,468 27,985
Số thí sinh thi đậu 43 203 752 1,523 13,055
Tỷ lệ thi đậu
(HCM Site 1)
40,2%
(54,5%)
37,7%
(23,8%)
41,8%
(31,5%)
37,4%
(45,5%)
60,8%
(72,4%)
Đợt 04
năm 2018
Số thí sinh dự thi - - 1,568 3,597 9,953
Số thí sinh thi đậu - - 698 1,449 6,490
Tỷ lệ thi đậu
(HCM Site 1)
- - 44,5%
(36,5%)
40,3%
(48,9%)
65,2%
(77,7%)
Đợt 03
năm 2018
Số thí sinh dự thi 41 310 1,052 3,547 10,836
Số thí sinh thi đậu 18 188 584 1,738 7,006
Tỷ lệ thi đậu
(HCM Site 1)
43,9%
(30,0%)
60,6%
(60,9%)
55,5%
(62,5%)
49,0%
(52,4%)
64,7%
(79,9%)
Đợt 02
năm 2018
Số thí sinh dự thi - - 1,141 3,510 8,642
Số thí sinh thi đậu - - 511 1,191 3,549
Tỷ lệ thi đậu
(HCM Site 1)
- - 44,8%
(28.9%)
33,9%
(35.0%)
41,1%
(51.1%)
Đợt 01
năm 2018
Số thí sinh dự thi 82 418 1,076 3,651 10,292
Số thí sinh thi đậu 22 216 362 1,536 7,542
Tỷ lệ thi đậu
(HCM Site 1)
26,8%
(8.3%)
51,7%
(48.6%)
33,6%
(16.4%)
42,1%
(49.4%)
52,5%
(76.5%)
Đợt 06
năm 2017
Số thí sinh dự thi - - 772 2,810 11,701
Số thí sinh thi đậu - - 302 988 6,223
Tỷ lệ thi đậu
(HCM Site 1)
- - 39,1%
(18.8%)
35,2%
(36.7%)
53,2%
(78.0%)
Đợt 05
năm 2017
Số thí sinh dự thi 132 449 702 2,555 20,619
Số thí sinh thi đậu 32 191 261 1,100 10,562
Tỷ lệ thi đậu
(HCM Site 1)
24,2%
(9.1%)
42,5%
(44.0%)
37,2%
(32.1%)
43,1%
(59.0%)
51,2%
(68.9%)
Đợt 04
năm 2017
Số thí sinh dự thi - - 633 1,747 6,674
Số thí sinh thi đậu - - 307 946 4,025
Tỷ lệ thi đậu
(HCM Site 1)
- - 48,5%
(53.3%)
54,1%
(62.2%)
60,3%
(90.8%)
Đợt 03
năm 2017
Số thí sinh dự thi 70 354 492 1,771 10,668
Số thí sinh thi đậu 28 156 237 960 6,132
Tỷ lệ thi đậu
(HCM Site 1)
40,0%
(57.1%)
44,1%
(50.0%)
48,2%
(46.5%)
54,2%
(63.6%)
57,5%
(89.4%)
Đợt 02
năm 2017
Số thí sinh dự thi - - 631 1,416 9,319
Số thí sinh thi đậu - - 306 755 5,554
Tỷ lệ thi đậu
(HCM Site 1)
- - 48,5%
(37.8%)
53,3%
(63.8%)
59,6%
(83.2%)
Đợt 01
năm 2017
Số thí sinh dự thi 56 256 437 1,504 7,874
Số thí sinh thi đậu 23 111 214 811 4,017
Tỷ lệ thi đậu
(HCM Site 1)
41,1%
(37.5%)
43,4%
(36.8%)
49,0%
(54.8%)
53,9%
(60.3%)
51,0%
(80.9%)
Đợt 06
năm 2016
Số thí sinh dự thi - - 489 1,346 12,357
Số thí sinh thi đậu - - 244 736 7,348
Tỷ lệ thi đậu
(HCM Site 1)
- - 49,9%
(57.1%)
54,7%
(57.1%)
59,8%
(88.8%)
Đợt 05
năm 2016
Số thí sinh dự thi 38 233 389 981 10,821
Số thí sinh thi đậu 15 94 192 529 6,420
Tỷ lệ thi đậu
(HCM Site 1)
39,5%
(60.0%)
40,3%
(42.9%)
49,4%
(60.0%)
53,9%
(40.4%)
59,3%
(83.9%)
Đợt 04
năm 2016
Số thí sinh dự thi - - 357 824 3,864
Số thí sinh thi đậu - - 178 452 2,280
Tỷ lệ thi đậu
(HCM Site 1)
- - 49,9%
(58.1%)
54,9%
(62.3%)
59,0%
(90.6%)
Đợt 03
năm 2016
Số thí sinh dự thi 41 236 328 1,117 6,976
Số thí sinh thi đậu 16 104 164 606 4,174
Tỷ lệ thi đậu
(HCM Site 1)
39,0%
(37.5%)
44,1%
(75.0%)
50,0%
(50.0%)
54,3%
(57.1%)
59,8%
(72.4%)
Đợt 02
năm 2016
Số thí sinh dự thi - - 345 830 4,339
Số thí sinh thi đậu - - 169 453 3,201
Tỷ lệ thi đậu
(HCM Site 1)
- - 49,0%
(48.6%)
54,6%
(63.2%)
59,4%
(85.1%)
Đợt 01
năm 2016
Số thí sinh dự thi 39 205 234 1,042 5,086
Số thí sinh thi đậu 14 91 117 566 2,834
Tỷ lệ thi đậu
(HCM Site 1)
35,9%
(0.0%)
44,4%
(40.0%)
50,0%
(80.0%)
54,3%
(39.6%)
55,7%
(79.7%)
Đợt 06
năm 2015
Số thí sinh dự thi - - 288 996 8,933
Số thí sinh thi đậu - - 139 540 5,127
Tỷ lệ thi đậu
(HCM Site 1)
- - 48,3%
(38.5%)
54,2%
(58.6%)
57,4%
(73.2%)
Đợt 05
năm 2015
Số thí sinh dự thi 39 213 305 900 9,516
Số thí sinh thi đậu 15 92 144 492 5,167
Tỷ lệ thi đậu
(HCM Site 1)
38.5%
(33.3%)
43.2%
(53.8%)
47.2%
(43.8%)
54.7%
(53.7%)
54.3%
(76.0%)
Đợt 04
năm 2015
Số thí sinh dự thi - - 153 540 3,239
Số thí sinh thi đậu - - 75 281 1,462
Tỷ lệ thi đậu
(HCM Site 1)
- - 49,0%
(28.6%)
52,0%
(56.3%)
45,1%
(54.4%)
Đợt 03
năm 2015
Số thí sinh dự thi 31 145 260 713 6,726
Số thí sinh thi đậu 12 61 130 381 3,995
Tỷ lệ thi đậu
(HCM Site 1)
38.7%
(33.3%)
42.1%
(50.0%)
50.0%
(25.0%)
53.4%
(58.3%)
59.4%
(70.5%)
Đợt 02
năm 2015
Số thí sinh dự thi - - 248 776 7,930
Số thí sinh thi đậu - - 121 420 4,253
Tỷ lệ thi đậu
(HCM Site 1)
- - 48,8%
(70.0%)
54,1%
(59.4%)
53,6%
(81.9%)
Đợt 01
năm 2015
Số thí sinh dự thi 50 146 219 743 5,964
Số thí sinh thi đậu 19 64 109 396 2,717
Tỷ lệ thi đậu
(HCM Site 1)
38.0%
(44.4%)
43.8%
(100%)
49.8%
(57.1%)
53.3%
(57.1%)
45.6%
(74.3%)
Đợt 06 năm 2014 Số thí sinh dự thi - - 244 841 11,086
Số thí sinh thi đậu - - 118 375 6,166
Tỷ lệ thi đậu
(HCM Site 1)
- - 48.4%
(22.2%)
44.6%
(60.0%)
55.6%
(75.8%)
Đợt 05 năm 2014 Số thí sinh dự thi 25 113 174 611 8,848
Số thí sinh thi đậu 10 47 86 280 3,956
Tỷ lệ thi đậu
(HCM Site 1)
40.0%
(33.3%)
41.6%
(50.0%)
49.4%
(100%)
45.8%
(50.0%)
44.7%
(81.3%)
Đợt 04 năm 2014 Số thí sinh dự thi - - 143 386 3,763
Số thí sinh thi đậu - - 71 194 1,771
Tỷ lệ thi đậu
(HCM Site 1)
- - 49.7%
(100%)
50.3%
(50.0%)
47.1%
(81.8%)
Đợt 03 năm 2014 Số thí sinh dự thi 26 77 159 484 6,350
Số thí sinh thi đậu 10 31 74 241 2,834
Tỷ lệ thi đậu
(HCM Site 1)
38.5%
(50.0%)
40.3%
(100%)
46.5%
(66.7%)
49.8%
(-%)
44.7%
(28.6%)
Đợt 02 năm 2014 Số thí sinh dự thi - - 111 410 5,509
Số thí sinh thi đậu - - 55 215 3,249
Tỷ lệ thi đậu
(HCM Site 1)
- - 49.5%
(-%)
52.4%
(-%)
59.0%
(54.5%)
Đợt 01 năm 2014 Số thí sinh dự thi 13 117 110 479 4,487
Số thí sinh thi đậu 5 51 55 191 2,673
Tỷ lệ thi đậu
(HCM Site 1)
38.5%
(-%)
43.6%
(100%)
50.0%
(100%)
39.9%
(100%)
59.6%
(69.6%)
- Trở lại đầu trang - Trở lại trang trước -
  Tài liệu thống kê của các kỳ thi trước
Thí sinh có thể tải các tại liệu (file dạng PDF, và nội dung của tất cả tài liệu dước đây đều viết bằng tiếng Nhật) thống kê của các kỳ thi trước dưới đây tại trang Kết quả thi (Tài liệu thống kê) (tiếng Nhật) để tham khảo. Tài liệu thống kê của các kỳ thi là tiếng Nhật, nhưng bắt đầu từ đợt 03 năm 2018 đã có song ngữ (Nhật/Anh).

Năm 2019 Đợt 01 Đợt 02 Đợt 03 - - -
Năm 2018 Đợt 01 Đợt 02 Đợt 03 Đợt 04 Đợt 05 Đợt 06
Năm 2017 Đợt 01 Đợt 02 Đợt 03 Đợt 04 Đợt 05 Đợt 05
Năm 2016 Đợt 01 Đợt 02 Đợt 03 Đợt 04 Đợt 05 Đợt 06
Năm 2015 Đợt 01 Đợt 02 Đợt 03 Đợt 04 Đợt 05 Đợt 06
Năm 2014 Đợt 01 Đợt 02 Đợt 03 Đợt 04 Đợt 05 Đợt 06
- Trở lại đầu trang - Trở lại trang trước -

The Japanese Language NAT-TEST
The Japanese Language NAT-TEST is designed, organized, and administered by
Senmon Kyouiku Phublishing Co,. Ltd.
Senmon Kyouiku Publishing Co., Ltd., Japanese Language NAT-TEST Steering Committee
Address: 5F, 2-14-1 Shimo-ochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-0033 JAPAN
TEL: (+81)-3-3565-3071, FAX: (+81)-03-3565-3441, Website: http://www.nat-test.com

Công ty TNHH GIẢI PHÁP SÓNG NAM
Email: nat.test@sws.com.vn; nat.test@yahoo.com
Địa chỉ: 32 Nguyễn Văn Mại, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM
Quản lý Hội trường thi HCM Site 1: 0914.527.677 (Nguyễn Sơn)
Website Hội trường thi NAT-TEST (HCM Site 1): http://www.nat-test.com/hochiminh/